Entries by Eleonora Svetozarova

SubtitleNEXT подсигурява технически първи по рода си курс за субтитрьори на живо

В България има над 120,000 глухи и слабочуващи хора, които имат затруднен достъп до новини, актуални предавания, български филми и сериали. Като застъпник за равен достъп до аудиовизуално съдържание и в унисон с Корпоративната си социална отговорност (КСО), SubtitleNEXT има привилегията да партнира с Фондация „Заслушай се“ и Нов български университет в организирането на първия […]