Entries by Eleonora Svetozarova

SubtitleNEXT at the forefront of AV, Linguistic & Media industries at Media4All8 in Stockholm

Cutting-edge SubtitleNEXT establishes itself as indispensable for creative subtitle generation in higher education, AV environments and filmmaking   Technology vendor / developers PBT EU and Profuz Digital, unveiled an impressive array of SubtitleNEXT toolsets for language, media and subtitling professionals that work in the LSP (Language Services Providers), Media and AV markets at the Media […]

SubtitleNEXT подсигурява технически първи по рода си курс за субтитрьори на живо

В България има над 120,000 глухи и слабочуващи хора, които имат затруднен достъп до новини, актуални предавания, български филми и сериали. Като застъпник за равен достъп до аудиовизуално съдържание и в унисон с Корпоративната си социална отговорност (КСО), SubtitleNEXT има привилегията да партнира с Фондация „Заслушай се“ и Нов български университет в организирането на първия […]